ஐயோ!

y u so liddat one 啊?

Era Isla des Diamants (ebook + audiolibe)

Eth març passat, eth Conselh Generau d’Aran que publiquèc ua edicion digitau deth libe «Era Isla deths Diamants» de Mossen Jusèp Condò Sambeat en grafia originau (felibrenca) e classica.

Un mes mès tard, entà Sant Jòrdi, eth Institut d’Estudis Aranesi (IEA) que’n publiquèc ua edicion audiolibe, liejuda per Maria Elvira Riu.

Qu’ei tostemp plan de veir qu’eth Conselh Generau, après ua bona tempsada sense cap de navèra, que contunha de méter ara disposicion de totis mès edicions digitaus deras suas publicacions en aranés.

Tinc autisme, jo?

Tothom que em conegui mínimament sap que tinc un comportament, uns hàbits i uns interessos més aviat peculiars. Sempre m’han titllat de «bitxo raro», «tímid», «antisocial», «friki», «literal», «tiquismiquis»… i la llista segueix. Tot i haver acceptat amb una certa resignació algunes d’aquestes etiquetes, algunes les trobo menys encertades que altres.

I potser n’hi ha més, però ara no se m’acut. He après a controlar moltes d’aquestes coses, o si més no, a dissimular-les. No sé si això és fer progressos, però sens dubte em va ajudar a relacionar-me millor amb la gent.

Igual, mai no hi he donat moltes voltes fins una cosa que em va passar fa uns 5 anys. Una amiga es va enfadar per uns comentaris que vaig fer al mur de FB d’una coneguda nostra. Resulta, però, que no va fer pel contingut dels comentaris, sinó per la meva insistència. Com que no entenia de què anava, li vaig haver de demanar-ne explicacions:


una tonteria
però potser et pasa amb algú altre i ja t’anirà bé xD
que…
quan et parlen… no tens fi xDD
potser et diuen una frase y tu en dius 10
i clar, et talla una mica
perque potser només vols parlar 5 minutets i anar-te’n
però amb tu és impossible, i mira que jo sé aturar a la gent perquè deixi de parlar, però amb tu m’és molt dificil xD
i jo normalment tinc converses de 5 minuts amb la gent al dia i prou
i sé que si et parlo mai acabaras xD
per això et vaig parlant menys
tot i que em sap greu xD

Vaig començar a revisar historials de converses amb els amics i era molt cert. Em passava sempre.

Més d’una vegada he sentit a parlar de formes més lleugeres d’autisme, però passava de llegir sobre el tema, sobretot pel meu historial hipocondríac. I res, que ahir algú ha comentat alguna cosa dels transtorns de l’espectre autista (TEA), i jo, que sempre n’havia defugit, he decidit plantar-hi cara.

Després de llegir una miqueta sobre el tema, he buscat a veure si hi havia formes de fer l’autodiagnòstic. Ja sé que no és cap garantia, però després de conviure amb això de tota la vida, tampoc no estic per demanar cita a un psicòleg. Per sortir de dubtes, he fet 4 tests.

El primer que he trobat va ser l’RBQ-2A, un qüestionari de l’Universitat de Cardiff que dóna una mesura de comportaments repetitius i restrictius. La meva puntuació ha estat 40 amb una mitjana de 2.00.

Mean RBQ-2A total scores ranged from 1 to 1.8 in the NT group and from 1.05 to 2.75 in the ASD group.

El segon és una adaptació de l’Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ), desenvolupat per investigadors suècs. La meva puntuació ha estat 9%, amb una pregunta contestada amb «Often true» i 11 amb «Sometimes True».

If your score (see below) is 52% or higher, that means you answered «Often True» to 12 or more questions and should see a trained health care professional as there is a possibility that you may be experiencing symptoms of autism spectrum disorder (ASD). Please also consider seeing a health care professional if you answered “Sometimes True” and/or “Often True” to 12 or more questions, and be sure to print out and bring the answer-by-answer results (see below) with you.

El tercer és el càlcul del Autism-Spectrum Quotient (AQ) del Cambridge’s Autism Research Centre. La meva puntuació ha estat 39.

In the first major trial using the test, the average score in the control group was 16.4. Eighty percent of those diagnosed with autism or a related disorder scored 32 or higher. The test is not a means for making a diagnosis, however, and many who score above 32 and even meet the diagnostic criteria for mild autism or Asperger’s report no difficulty functioning in their everyday lives.

Per fi, l’últim està basat al RAADS-14-Screen, també desenvolupat per suècs. La meva puntuació ha estat 26.

If you scored… Then symptoms of…
31 & up Autism likely
14 - 30 Autism possible
0 - 13 No autism symptoms

Total, encara no sé si tinc autisme, però és molt probable que sí. Si sóc sincer, m’és ben igual tot això, però em fa l’efecte que mai no està de més conèixer una mica més sobre tu mateix o buscar explicacions per les teves vivències…